Naš najveći ponos je zadovoljstvo naših potrošača i njihovih porodica kada na trpezu iznesu jaja koka koje su hranjene isključivo biljnim hranivima, što garantuje zdrav i kaloričan obrok.

+381 21 714 508
  • slidebg1
  • citybg
  • citybg

ČENEJSKI ČERNOZEM

Naše koke hranimo žitaricama koje uzimamo iz komšiluka koji je čuven po najplodnijoj oranici u Evropi, čenejskom Černozemu.

ČENEJSKI ORAH I LEŠNIK

Sa Novosadskim institutom i poljoprivrednim fakultetom, uzgojene su sorte poznate kao Čenejski orah i Čenejski lešnik.

Proces

PRIJEM

Od Januara 2015 godine, otvoreno je otkupno mesto na kome se otkupljuje više od 90 % hraniva od lokalnih poljoprivrednika. Prilikom preuzimanja hraniva u savremenoj laboratoriji kontrolišu se svi ulazni parametri: vlaga, primesa prljavstina, mikotoksini GMO status zitarica.

PRIPREMA ZA SKLADIŠTENJE

Na osnovu rezultata analiza iz laboratorije, uzorci se razvrstavaju u ćelije u kojima će se dalje skladištiti. Pre trajnog skladistenja obavlja se grubo, a potom i fino selektiranje gde se odstranjuju sve primese od hraniva

SKLADIŠTENJE

Selektirana i prosušena roba ulazi u suva skladista, gde se svakodnevno meri temperatura žitarica što garantuje njihov permanentan kvalitet . Silosi za skladištenje su izolovani omotačem od panela, tako da spoljna temperatura ne utiče na skladištenu hranu. Hrana iz skladista ide na doradu ili u mešaonicu

EKSTRUDIRANJE

Na ekstrudiranje idu sve uljarice koje se koriste u ishrani naših koka. Uljarice lagerovane u ćelijama ulaze u process dorade u kome se potpuno odstranjuju antinutritivni elementi. Ekstrudiranjem soje i suncokreta dobija se sojina pogača i hladno cedjeno ulje. Ovi proizvodi se mešaju u hranu za nase koke

MEŠANJE HRANE ZA ŽIVINU

Kukuruz i pšenica iz silosa, kao i sojina i suncokretova pogača i ulje osnovni su sastojci hrane za naše koke. Suncokretova sačma, stočno brašno i pšenične mekinje kupuje se kao deklarisana roba od eminentnih proizvodjaca. Proces je potpuno automatizovan i uvezan sa skladistenjem a gotova hrana se direktno isporucuje u silose iz kojih se hrane zivinarnici.Pošto je process kompjuterizovan i automatizovan imamo potpunu kontrolu od njive do trpeze naših koka

MEŠANJE HRANE ZA ŽIVINU

Jajeprodukt, sastavni deo Salaša 138 prva je visoko tehnoloski opremljena farma na Balkanu sa kompjuterski vodjenom procesom proizvodnje. Potpuno automatizovana ventilacia, odrzavanje temperature, izdjubravanje, hranjenje napajanje, osvetljenje.2009 smo proširili kapacitete sa najnovijom opremom istog proizvodjca u skladu sa najnovijim propisima EU.

Salaš 138

Salaš 138 nalazi se u Čeneju, srcu srpske žitnice, poznatom po najboljoj zemlji u Evropi - čuvenom čenejskom Černozemu. Pažljivo planiranje, višedecenijski rad i odgovoran odnos prema kupcima, dobavljačima i okolini malu farmu jaja pretvorili su u poljoprivredno dobro sa preko 70 hiljada koka nosilja i preko 7 hektara na kojima se uzgajaju daleko poznati čenejski orah i lešnik.